Säätiön hallitus

puheenjohtaja
Helena Ahti
kuulovammaisten ja työnohjauksen erikoispuheterapeutti

sihteeri
Hannu Ahti
varatuomari, pastori

tutkimus- ja julkaisutoiminnan yhteyshenkilö
Ritva Torppa
FT, puheterapeutti, Logopedian yliopistonlehtori